Kontakt - StopHemo
Dystrybutorem opatrunków Stop Hemo jest
Elektro-Oxiegen Polska sp. z o.o.,
ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa,
Biuro handlowe:
ul. Farbiarska 7 B, 02-862 Warszawa,
tel. 694 436 416, 22 497 78 69,
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9-15, wtorek: 9-18